Tjänster inom Restaurering

Projektering och åtgärdsförslag inför restaurering, Uppmätningsritningar, Illustrationer, Bygglovhandlingar, Bygghandlingar- Teknisk rådgivning – Byggnadsinventering

 PineCloud Arkitektur arbetar  i ett pilotprojekt – Framtidens kyrka 2020 – tillsammans med Lund stift. Med utgångspunkt från den brittiska organisationen Church Conservation Trust utvecklas verksamheten och innehållet i fyra idag oanvända skånska kyrkor. 

Lars Klockhoff Lindahl är utbildad i restaureringskonst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Almar skogskyrkogården grå