”Floden” är en skulptur och dopfunt som tillverkats under våren 2017 för Svenska kyrkans räkning genom Vantörs församling. Silversmed: Wolgang Gessel Betongarbete: Folkbetong i Järna