Fysisk förändring av vår levnadsmiljö innebär ofta en belastning på klimatet. Att noga planera sitt tillägg genom att använda sunda material som går att återanvända samt att utnyttja omgivningens förutsättningar för att minska klimatavtrycket är i dag en självklarhet. Oavsett projekts storlek bör hållbarhetsbegreppet diskuteras.

gršn placering av hus