Pinecloud arbetar aktivt med trädgårdskonst och ser inomhusmiljön och utomhusmiljön som en helhet.