lars@pinecloud.se
0704-16 30 41

Utbildning:
LTH Lunds Tekniska Högskola
Kunst Akademiets Arkitektskole Köpenhamn. Arkitektexamen 2005
KKH Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Avdelningen för Restaureringskonst. Examen 2014
Göteborgs universitet

pine

Grafisk form: k-art
Foto: Sven Foto